THAM GIA

Hành Động

Hành Động

Tìm một hoạt động gần nơi quý vị

Hành Động

Đóng góp $10 để cùng đồng hành với Ông Tim

Hành Động

Làm thiện nguyện viên với Team Kaine

Hành Động

Xem các video gần đây của chúng tôi

Hành Động

Theo dõi Ông Tim trên Twitter

Hành Động

Theo dõi Ông Tim trên Facebook

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.