TIN TỨC

Thông Tin Cập Nhật

Mọi câu hỏi từ truyền thông báo chí, vui lòng liên lạc[email protected]. Hoặc xem cácvideo và hình ảnh về chiến dịch tranh cử của chúng tôi.

Thông cáo báo chí

Tháng Một 30, 2024

Kaine For Virginia có 7,7 triệu đô la trong tay khi bước vào năm bầu cử, huy động được 1,5 triệu đô la trong quý 4

Richmond, VA - Kaine cho Virginia đang thông báo huy động được 1.5 triệu đô la trong quý IV năm 2023 và đã...

Thông cáo báo chí

Tháng Một 5, 2024

Tim Kaine kiếm được sự chứng thực của Ủy ban Quốc gia Bảo tồn An sinh Xã hội và Medicare  

Fredericksburg, VA - Tim Kaine đã nhận được sự chứng thực của Ủy ban Quốc gia Bảo tồn An sinh Xã hội và Medicare (NCPSSM)...

Thông cáo báo chí

Tháng Mười Hai 21, 2023

Chiến dịch Kaine For Virginia tham gia cộng đồng, đưa ra nhiều cách hơn để người dân Virginia tham gia vào chiến dịch

Cộng đồng sẽ mở rộng mạng xã hội của chiến dịch và thể hiện cam kết của chiến dịch trong việc xây dựng một đội ngũ cơ sở Thượng nghị sĩ Kaine ...

Thông cáo báo chí

Tháng Mười 13, 2023

Kaine kết thúc quý thứ ba với 7,4 triệu đô la trong tay cho nỗ lực tái tranh cử

Kaine cho Virginia đã huy động được 1.8 triệu đô la trong quý 3 Richmond, VA - Hôm nay, Kaine for Virginia tuyên bố huy động được 1.8 triệu đô la...

Thông cáo báo chí

Tháng Một 20, 2023

Video: Thượng nghị sĩ Tim Kaine tuyên bố tái tranh cử

Tôi vui mừng thông báo rằng tôi sẽ tái tranh cử vào năm 2024 để tiếp tục mang lại kết quả cho Virginia. Tôi...
Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.