Thể loại: Thông cáo báo chí

Kaine For Virginia công bố nhân viên cấp cao

Richmond, VA - Kaine cho Virginia đang công bố tuyển dụng nhiều nhân viên cấp cao. Thượng nghị sĩ Kaine đã đưa ra tuyên bố sau: "Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Thành phố và Thị trưởng, tôi

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.