Kaine For Virginia có 8,7 triệu đô la trong tay, tăng kỷ lục 2,5 triệu đô la trong quý 1

Richmond, VA - Kaine đại diện cho Virginia đang thông báo quyên góp được hơn 2.5 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2024 và có 8.7 triệu đô la tiền mặt trong tay cho việc tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Kaine. Đây là quý đầu tiên trong năm bầu cử tốt nhất của Tim Kaine trong sự nghiệp Thượng viện của ông.

Số tiền kỷ lục được thúc đẩy bởi số tiền quyên góp trực tuyến cá nhân nhiều nhất cho Tim Kaine từ trước đến nay trong một quý, với 25.402 nhà tài trợ cá nhân đóng góp cho chiến dịch.

"Người dân Virginia đang đứng về phía Thượng nghị sĩ Tim Kaine vì ông đã sát cánh cùng họ trong các khu phố, thư viện và phòng khách của họ đấu tranh để cắt giảm thuế cho các gia đình lao động, cắt giảm chi phí thuốc theo toa, hỗ trợ các gia đình quân nhân và bảo vệ quyền tự do sinh sản", Keren Charles Dongo, Giám đốc Chiến dịch của Tim Kaine cho biết. "Quý gây quỹ mạnh mẽ này là bằng chứng cho thấy người dân Virginia đoàn kết ủng hộ Tim Kaine và sẵn sàng đưa anh ta trở lại Thượng viện Hoa Kỳ để anh ta có thể tiếp tục đứng lên vì Virginia."

Trong quý IV, đóng góp trung bình của cơ sở là 37 đô la và hơn 98 phần trăm các nhà tài trợ đã đóng góp từ 100 đô la trở xuống. Có hơn 10.738 người hiến tặng lần đầu cho Kaine trong giai đoạn này.

###

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.