Tim về các vấn đề

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Ông Tim Kaine biết rằng nền kinh tế của chúng ta mạnh nhất khi người lao động và các gia đình có được công việc làm tốt, với mức lương cao hơn và có các kỹ năng để thành công và thăng tiến. Khi Ông Tim còn là Thống Đốc, Virginia được xếp hạng là tiểu bang tốt nhất cho doanh nghiệp. Với vai trò Thượng Nghị Sĩ, ông luôn nỗ lực để giúp mọi gia đình ở Virginia có cơ hội như nhau để thực hiện giấc mơ Mỹ. Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng Virginia có lực lượng lao động tốt nhất nước Mỹ và ông đã soạn thảo các đạo luật lưỡng đảng để giúp cho người lao động Virginia có nhiều điều kiện hơn để thành công.

Vào năm 2021, Ông Tim là người bỏ phiếu quyết định để thông qua đạo luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan), mở ra giai đoạn phục hồi việc làm mạnh nhất từ trước đến nay. Đạo luật này đã mở rộng chương trình Child Tax Credit, cắt giảm thuế cho các gia đình lao động ở Virginia, mang lại lợi ích cho 1.7 triệu trẻ em Virginia và giảm tỷ lệ nghèo ở trẻ em xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Ông đang nỗ lực để đưa khoản cắt giảm thuế đó trở lại và có hiệu lực vĩnh viễn.

Ông Tim cũng là người bỏ phiếu quyết định để thông qua Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act). Các điều khoản về hiệu quả năng lượng trong đạo luật này sẽ giúp người sở hữu nhà mới ở Virginia tiết kiệm trung bình 17.9% hóa đơn tiện ích tương đương với $426 mỗi năm. Đạo luật IRA cũng được dự đoán sẽ tạo ra 1 triệu việc làm lương cao mỗi năm.

Ông Tim đã giúp thông qua Đạo Luật CHIPS và Khoa Học (CHIPS and Science Act), một đạo luật lịch sử nhằm gia tăng ngành sản xuất trong nước Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng, giảm chi phí, tạo việc làm và bảo đảm rằng chúng ta có thể cạnh tranh vượt qua Trung Quốc. Đạo Luật CHIPS và Khoa Học đã hình thành nên chương trình Trung Tâm Công Nghệ (Tech Hubs), chương trình này đã đưa hai Trung Tâm Công Nghệ đến Virginia để giúp thúc đẩy lĩnh vực sản xuất của tiểu bang Virginia.

Ông Tim đang nỗ lực để tăng mức lương tối thiểu liên bang lên $17 một giờ và ông đã bảo trợ cho Dự Luật Tăng Lương (Raise the Wage Act) để người dân Virginia có đủ khả năng đối diện với chi phí sinh sống hằng ngày. Việc tăng mức lương tối thiểu lên $17 một giờ sẽ nâng cao mức lương cho 776,000 người dân Virginia và gần 28 triệu người lao động trên toàn quốc.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.