Tim về các vấn đề

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Virginia là nơi sinh sống của hơn một triệu người di dân từ khắp nơi trên thế giới và ông Tim quan niệm rằng sự đa dạng sẽ làm cho tiểu bang của chúng ta trở nên vững mạnh hơn. Đó là lý do vì sao ông Tim quyết tâm sửa chữa hệ thống di trú bị lỗi thời của chúng ta bằng cách biến tiến trình duyệt xét trở nên công bằng và hiệu quả hơn; tạo lộ trình trở thành công dân cho những người có đủ điều kiện và chống lại tư tưởng phân biệt chủng tộc. Trong cuộc tranh luận về cải cách di trú năm 2013, ông Tim đã làm nên lịch sử khi tự hào đọc nguyên bài phát biểu đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Ông Tim là tiếng nói dẫn đầu tại Quốc Hội Hoa Kỳ về tầm quan trọng của việc bảo vệ Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (Temporary Protective Status, TPS) và kêu gọi Chính Quyền TT Biden tiếp tục bảo vệ những người tỵ nạn Salvador và Honduras bằng cách tái xác định Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) đối với những người từ các quốc gia đó. Ông cũng đã thúc đẩy thành công Chính Quyền TT Biden cấp quy chế TPS cho người tỵ nạn Cameroon và Ukraine cũng như xác định quy chế TPS cho người tỵ nạn Venezuela. Ông đã đứng lên chống lại chính sách của cựu Tổng Thống Trump bằng cách đệ trình dự luật chấm dứt chính sách bất nhân chia cắt các gia đình ở biên giới Hoa Kỳ. Ông Tim cũng ủng hộ mạnh mẽ chương trình DACA và đang nỗ lực mang đến cho những cá nhân Dreamers (trẻ em nhập cư không có giấy tờ) và những người bị buộc phải sống trong bóng tối một giải pháp lâu dài giúp họ có được sự an tâm mà họ xứng đáng có được.

Ông Tim tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp thực tế, hợp lý cho vấn đề di dân, để những ai mong muốn có thể thực hiện giấc mơ Mỹ một cách an toàn và hợp pháp.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.