Tim về các vấn đề

Mang lợi ích về cho Virginia

Nhờ nỗ lực của Ông Tim để thông qua Đạo Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (Bipartisan Infrastructure Law), Virginia đang chứng kiến các dự án cơ sở hạ tầng bị trì trệ từ lâu nay được xúc tiến ở mọi nơi trong tiểu bang của chúng ta. Điều này có nghĩa là xây dựng lại đường xá và cầu, cung cấp nước sạch cho các cộng đồng dân cư, mở rộng Internet tốc độ cao, v.v. Hơn nữa, Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act) đánh dấu một chính sách lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nhằm giảm ô nhiễm carbon. Đạo luật mang tính bước ngoặt này đang giúp giảm chi phí tiện ích cho người dân Virginia, thúc đẩy lĩnh vực năng lượng sạch của tiểu bang, giới hạn chi phí thuốc theo toa, giảm phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tạo việc làm lương cao.

Trong vai trò Thống Đốc, ông Tim đã bảo đảm rằng tuyến xe Silver Line được lên kế hoạch, cấp vốn, ký hợp đồng và được khởi công xây dựng. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của ông, việc mở rộng tuyến xe Silver Line đến phi trường Dulles hiện đã hoàn tất – cung cấp dịch vụ đường sắt đến cửa ngõ quốc tế của chúng ta, tạo nhiều việc làm và cơ hội kinh tế hơn cũng như giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Ông Tim cũng đã giúp thông qua Đạo Luật CHIPS và Khoa Học (CHIPS and Science Act), một đạo luật lịch sử nhằm thúc đẩy sản xuất chip điện tử trong nước Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng, giảm chi phí, tạo việc làm lương cao và bảo đảm chúng ta có thể cạnh tranh vượt hơn Trung Quốc.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.