Tim về các vấn đề

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Các vùng nông thôn thường xuyên thiếu sự hỗ trợ và nguồn tài nguyên đáng ra phải có. Với vai trò Thống Đốc và nay là Thượng Nghị Sĩ, ông Tim luôn miệt mài vận động để không một khu vực nào của Virginia bị lãng quên hoặc bị bỏ lại phía sau.

Tại Thượng Viện Hoa Kỳ, ông Tim đã tranh đấu để mở rộng cơ hội ở vùng nông thôn Virginia, cung cấp ngân sách tài trợ quan trọng cho lãnh vực đào tạo nghề nghiệp, trường học và Internet tốc độ cao. Ông ủng hộ Đạo Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (Bipartisan Infrastructure Law), luật này sẽ đầu tư vào đường xá, cầu, đường ống nước và Internet tốc độ cao. Trong Đạo Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng, tiểu bang Virginia đã nhận được 1.8 tỷ Mỹ kim ngân sách tài trợ của liên bang và gần 470,000 gia đình ở Virginia đang tiết kiệm hóa đơn internet hàng tháng nhờ sự ủng hộ của ông Tim đối với luật này. Ông Tim đã tranh đấu cho dự án Đường Cao Tốc Coalfields trong cả hai vai trò Thống Đốc và nay là Thượng Nghị Sĩ. Giờ đây, các ngân quỹ dành cho cơ sở hạ tầng liên bang mà ông ủng hộ cuối cùng cũng giúp cho dự án này được khởi công. Sau khi hoàn thành, đường cao tốc sẽ là huyết mạch giao thông quan trọng xuyên qua khu vực các mỏ than và thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở Tây Nam Virginia.

Từ lâu ông Tim đã ủng hộ giới công nhân khai thác than ở Virginia và đó là lý do tại sao ông tự hào là người bỏ phiếu quyết định cho Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act), cung cấp đầy đủ ngân sách lâu dài để duy trì Quỹ Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Do Bệnh Phổi Đen. Đó cũng là lý do ông hãnh diện ủng hộ Đạo Luật Thợ Mỏ Hoa Kỳ (American Miners Act) của lưỡng đảng nhằm làm tốt các cam kết đối với sức khỏe của thợ mỏ và quỹ lương hưu.

Ông cũng là người miệt mài vận động cho nông dân Virginia qua việc ủng hộ dự luật nông trại vào năm 2014 và một lần nữa vào năm 2019. Ông Tim đã tranh đấu để tạo sân chơi công bằng cho nông dân Virginia, nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm không công bằng của Trung Quốc đối với thịt gia cầm từ Virginia, mở rộng các chương trình thúc đẩy thương mại trong dự luật nông trại và xóa bỏ rào cản đối với nông dân trồng cây gai dầu công nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ của ông Tim, các dự luật nông trại trước đây và Đạo Luật Giảm Lạm Phát đang tăng thêm cơ hội cho nông dân có được các dịch vụ bảo tồn nhằm cải thiện khả năng phục hồi đất nông nghiệp.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.