Tim về các vấn đề

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Kể từ thời ông Tim còn là một luật sư dân quyền, ông đã dành trọn sự nghiệp của mình để biến Virginia thành một nơi mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người. Ông hãnh diện là người đồng bảo trợ cho các đạo luật như Đạo Luật Tự Do Bầu Cử (Freedom to Vote Act), qua đó thực thi các chính sách như cử tri ghi danh tự động, ghi danh đi bầu trong cùng Ngày Bầu Cử, cử tri ghi danh trên mạng và bỏ phiếu qua thư không cần lý do.

Trong vài năm qua, nền dân chủ của chúng ta đã chứng kiến những thử thách chưa từng có - được thúc dục bởi các chính trị gia khao khát quyền lực và nạn bàng quan đã cho phép các hành động thiếu thiện ý chiếm ưu thế. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Tim đã tận mắt chứng kiến một âm mưu nhằm cướp đi quyền bầu chọn người lãnh đạo cho mình của người dân Hoa Kỳ bằng cách đòi lật ngược kết quả bầu cử tổng thống. Ngày đen tối này là một lời nhắc nhở rõ ràng về nền dân chủ mong manh và là lời kêu gọi tất cả chúng ta phải quyết tâm giữ vững nền dân chủ Hoa Kỳ.

Sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào khả năng người dân Hoa Kỳ nói lên được tiếng nói của mình, đó là lý do vì sao ông Tim sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực bảo vệ đất nước chúng ta khỏi các cuộc tấn công phản dân chủ.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.