Tim về các vấn đề

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Không có tiểu bang nào có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội hơn Virginia. Là cha của một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, ông Tim Kaine biết rõ các gia đình quân nhân, các cựu chiến binh và quân nhân phải đối mặt với những thách thức riêng biệt và cần những nhà lãnh đạo thấu hiểu họ.

Ông Tim đã thành công thông qua đạo luật nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp của vợ/chồng quân nhân, giúp xóa bỏ các rào cản trong việc chăm sóc sức khỏe sản khoa và tâm thần trong quân đội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các quân nhân chuyển sang dân sự bằng cách giúp họ tận dụng các kỹ năng đã tích lũy trong quân đội để có được một số bằng cấp trong xã hội để giúp họ có được công việc làm tốt. Ông Tim cũng vận động cho việc thông qua Đạo Luật PACT, nhằm mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi thông qua hệ thống VA cho các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc trong chiến tranh, đã đánh dấu sự mở rộng dịch vụ y tế VA lớn nhất trong gần 30 năm.

Ngoài ra, ông Tim đã vận động thông qua Đạo Luật Brandon Act để cung cấp cho quân nhân sự hỗ trợ cần thiết về sức khỏe tâm thần bằng cách giúp họ tự chọn sự trợ giúp một cách riêng kín. Đạo luật này được đặt tên để vinh danh Brandon Caserta, một cựu quân nhân đã tự sát vào năm 2018 khi đang đóng quân tại Căn Cứ Hải Quân Norfolk. Ông Tim tiếp tục không ngừng vận động để Bộ Quốc Phòng thực thi đầy đủ luật này. Gần đây, ông Tim đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua đạo luật tăng 5.2% mức lương cho quân nhân - mức tăng lớn nhất trong hơn hai thập niên.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.