Tim về các vấn đề

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Đất nước chúng ta được thành lập dựa trên nguyên tắc “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng” và ông Tim đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm sao nước Mỹ tuân thủ nguyên tắc đó. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò một luật sư dân quyền, đại diện cho những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử từ ngân hàng, chủ nhà và chính quyền địa phương.

Trong vai trò Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, ông Tim đã miệt mài làm việc để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của chúng ta và tạo sân chơi bình đẳng để mọi người dân Virginia - bất kể chủng tộc, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, giới tính, khuynh hướng tình dục, khả năng hay độ tuổi - đều có thể thành công và vươn lên. Sau khi khối đa số cực đoan trong Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ loại bỏ các điều khoản quan trọng trong Đạo Luật Quyền Bầu Cử (Voting Rights Act), ông Tim đã bắt tay vào làm việc để bảo vệ quyền bầu cử và đóng vai trò chính trong cuộc đàm phán cho Đạo Luật Tự Do Bầu Cử (Freedom to Vote Act), nhằm cải thiện quyền bầu cử cho người dân Mỹ, thúc đẩy các cải cách bầu cử hợp lý và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta thoát khỏi các cuộc tấn công. Ông Tim đã ủng hộ chính sách trả lương bình đẳng cho nam nữ làm công việc tương đương, đồng bảo trợ cho Đạo Luật Công Bằng Về Tiền Lương (Paycheck Fairness Act) để phụ nữ giới và nam giới được trả lương như nhau cho cùng một công việc. Ông Tim ủng hộ Đạo Luật Bình Đẳng (Equality Act) để không một người nào trong giới LGBTQ+ có thể bị sa thải, bị đuổi ra khỏi nhà hoặc bị từ chối chăm sóc sức khỏe vì họ là ai hoặc họ thương yêu ai. Ông tin rằng ở Virginia không có chỗ cho sự thù hận, đó là lý do tại sao ông đã nỗ lực vận động thông qua đạo luật mang tên Heather Heyer, một cư dân Virginia bị sát hại bởi một người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng ở Charlottesville vào năm 2017, để mở rộng nguồn trợ giúp cho các nạn nhân của tội ác thù hận và cải thiện việc báo cáo tội ác thù hận. Ông Tim đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm đạt được sự công nhận từ chính quyền liên bang vốn bị trì hoãn từ lâu đối với bảy bộ lạc thổ dân ở Virginia, cho phép họ có được các nguồn trợ giúp quan trọng dành cho các thành viên bộ lạc và các cộng đồng của họ.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.