Tim về các vấn đề

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Ông Tim đang tranh đấu cho quyền có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất với giá phải chăng cho mọi người dân Virginia. Đó là lý do tại sao ông đang nỗ lực giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và bảo vệ chương trình bảo hiểm y tế cho người dân Virginia với vai trò là thành viên Ủy Ban Quốc Hội về Y Tế, Giáo Dục, Lao Động và Quỹ Hưu Trí (Health, Education, Labor and Pensions, HELP Committee).

Tại Thượng Viện Hoa Kỳ, ông Tim là người bỏ phiếu quyết định để bảo vệ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng (Affordable Care Act), duy trì bảo hiểm y tế cho 1.3 triệu người dân Virginia mắc bệnh từ trước. Ông đã đối đầu với các đại công ty chế biến thuốc để giảm chi phí thuốc insulin, vì vậy hiện nay các công ty dược phẩm không thể tính giá cao hơn $35 cho loại thuốc cứu sống mạng người này. Ông Tim là người bỏ phiếu quyết định cho đạo luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan), bao gồm một điều khoản trong chương trình Medicare-X của ông nhằm giảm thiểu phí bảo hiểm y tế và ngân sách tài trợ để tăng tốc phân phối vắc xin cứu sống mạng người cũng như để mở cửa lại trường học một cách an toàn. Ông cũng đã giúp thông qua các đạo luật lưỡng đảng mở rộng khả năng có được các sản phẩm y tế và đẩy nhanh quá trình phê duyệt của cơ quan FDA đối với một số loại thuốc. 

Ông Tim là người có tiếng nói dẫn đầu trong Thượng Viện Hoa Kỳ đối với việc giải quyết khủng hoảng nạn lạm dụng chất kích thích đã gây tổn thương cho các gia đình trên khắp tiểu bang. Ông đã làm việc với các bên để thông qua Đạo Luật HỖ TRỢ Bệnh Nhân và Cộng Đồng (SUPPORT for Patients and Communities Act), trong đó bao gồm các đề xuất của ông nhằm giúp đưa lãnh vực đào tạo nghề nghiệp vào các chương trình phục hồi và giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi vấn nạn này sẽ nhận được các nguồn trợ lực cần thiết. Ông là người bỏ phiếu quyết định để thông qua Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan), kế hoạch này đã tài trợ cho Virginia gần 70 triệu Mỹ kim để củng cố các chương trình sức khỏe tâm thần và chống lạm dụng chất kích thích trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ông Tim cũng đang làm việc với lưỡng đảng để ngăn chặn tình trạng các nhân viên chăm sóc sức khỏe có hành vi tự tử và kiệt sức, và ông đang dẫn đầu vận động thông qua Đạo Luật Dr. Lorna Breen Health Care Provider Protection Act, một đạo luật được đặt tên của một bác sĩ từ Charlottesville, Virginia đã chết vì tự tử trong lúc làm việc tại tuyến đầu trong cơn đại dịch. 

Làm việc với lưỡng đảng để cải thiện sức khỏe cộng đồng, ông Tim đã dẫn đầu vận động nhằm nâng độ tuổi được hút thuốc lá theo luật liên bang từ 18 lên 21 tuổi và giúp bảo vệ thanh thiếu
niên khỏi sự nguy hiểm của nicotin. Ông cũng là người tranh đấu cho Viện Y Tế Quốc Gia (National Institute of Health) trong việc nghiên cứu bệnh nhi khoa, giới thiệu và thông qua Đạo luật Gabriella Miller cung cấp ngân sách 12.6 triệu Mỹ kim mỗi năm cho đến năm tài chính 2023 cho việc nghiên cứu bệnh nhi khoa. Đạo luật này được đặt theo tên của một cư dân Leesburg, Virginia, đã chết vì một dạng ung thư não hiếm gặp khi mới 10 tuổi. Ông Tim vẫn đang nỗ lực triển khai công việc của mình và cung cấp các nguồn trợ giúp mới cho chương trình mà ông đã giúp lập ra để chúng ta có thể chống lại nhiều bệnh nhi khoa hơn.  

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.