Tim về các vấn đề

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Hiện tại, giới phụ nữ đang phải đối mặt với các mối đe dọa đối với quyền tự do sinh sản trên toàn nước Mỹ với những hạn chế phá thai hà khắc mới và với các cơ quan lập pháp cực đoan đang âm mưu tước bỏ nhiều quyền sinh sản hơn nữa sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đảo ngược phán quyết Roe v. Wade. Virginia là tiểu bang cuối cùng của miền Nam nước Mỹ không có luật cấm phá thai cực đoan - và ông Tim Kaine đang tranh đấu cho phụ nữ khắp nước Mỹ tại Thượng Viện Hoa Kỳ để họ có thể tự quyết định trong việc chăm sóc sức khỏe của mình mà không bị các chính trị gia can thiệp.

Sau khi khối đa số cực đoan trong Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu đảo ngược phán quyết Roe v. Wade, Ông Tim đã bắt tay vào công việc để bảo vệ quyền sinh sản và đưa ra Dự Luật Tự Do Sinh Sản Cho Mọi Người (Reproductive Freedom for All Act), là một dự luật lưỡng đảng sẽ giữ nguyên nội dung cốt lõi trong các vụ kiện của Tối Cao Pháp Viện, bao gồm cả vụ Roe v. Wade đã khẳng định quyền phá thai và ngừa thai. Khi những kẻ cực đoan cố gắng cắt quỹ tài trợ cho tổ chức Planned Parenthood và gây nguy hiểm cho các phòng khám sức khỏe mà hơn 30,000 người dân Virginia đang sử dụng, ông Tim đã đứng lên và giúp ngăn chặn những nỗ lực hạn chế chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Khi cựu Tổng Thống Trump ban hành sắc lệnh hành pháp để áp dụng Quy Tắc Hạn Chế Toàn Cầu (Global Gag Rule), ông Tim đã đồng bảo trợ dự luật để hủy bỏ chính sách nguy hại này vì nó khiến hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới gặp nguy hiểm. Ông Tim cũng là người đồng bảo trợ đầu tiên cho dự luật khôi phục phúc lợi ngừa thai trong bảo hiểm y tế theo Đạo Luật Affordable Care Act.  

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.