Tim về các vấn đề

Bảo Vệ Biên Giới

Trong vai trò Thượng Nghị Sĩ, ông Tim đã tranh đấu để giữ an toàn cho người dân Virginia bằng cách bảo đảm các cơ quan công lực có được sự huấn luyện, công nghệ và phương tiện cần thiết để bảo vệ biên giới Hoa Kỳ.

Ông Tim đã bỏ phiếu thông qua gần 300 tỷ Mỹ kim cho an ninh biên giới nhằm ngăn chặn luồng ma túy và vũ khí bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, giải quyết các nhu cầu nhân đạo ở biên giới và gìn giữ an toàn cho người dân Virginia. Ông ủng hộ dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng - dự luật tốt nhất trong nhiều thập niên nhằm bảo vệ an ninh biên giới - và sẽ làm việc với bất kỳ ai sẵn sàng cung cấp cho cơ quan công lực những phương tiện mà họ yêu cầu để bảo vệ chúng ta. Ông biết có quá nhiều người dân Virginia đã chết vì fentanyl, đó là lý do vì sao ông đã đệ trình và đã vận động thông qua Đạo Luật Ngăn Chặn Nạn Buôn Bán Fentanyl (Disrupt Fentanyl Trafficking Act) của lưỡng đảng để hướng sự chú ý cao hơn của liên bang đến các hoạt động buôn bán fentanyl bằng cách tuyên bố nạn buôn bán fentanyl là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia, tận dụng các phương tiện của Bộ Quốc Phòng như tình báo chống ma túy, và kêu gọi Mexico trở thành một đối tác tích cực để chống lại khủng hoảng này. Thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng cũng sẽ tài trợ ngân sách để triển khai thêm máy kiểm tra nhằm phát hiện fentanyl tại các cửa khẩu nhập cảnh cũng như tăng cường nhân viên công lực, thẩm phán tòa di trú và nhân viên xem xét người tị nạn.

Ông Tim quan niệm rằng người dân Virginia phải trả giá khi đảng Cộng Hòa chỉ muốn nói về an ninh biên giới để lấy điểm chính trị, thay vào đó, ông cam kết làm việc để đạt được giải pháp với sự ủng hộ của lưỡng đảng.

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.