Tim về các vấn đề

Bảo Vệ Khí Hậu của chúng ta

Biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa sống còn đối với nền kinh tế Virginia, với an ninh quốc gia Hoa Kỳ và đối với tương lai của tiểu bang chúng ta. Tại Thượng Viện Hoa Kỳ, Ông Tim đã giúp thông qua Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act), đây là khoản đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế năng lượng sạch và sẽ giúp giảm hóa đơn năng lượng tiện ích và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông cũng đã thông qua Đạo Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (Bipartisan Infrastructure Law), luật này sẽ đầu tư vào công nghệ, bao gồm lãnh vực lưu trữ năng lượng pi nội địa vốn là chìa khóa để mở rộng lãnh vực năng lượng sạch. Ông Tim đã thông qua thành công Đạo Luật EMBRACE (EMBRACE Act) của mình để cải thiện khả năng đối phó với khí hậu tại các cơ sở quân sự có nguy cơ bị lụt, đồng thời bảo vệ các hệ sinh thái và đường thủy bị ảnh hưởng bởi nước mưa, bao gồm cả những hệ sinh thái đổ vào Vịnh Chesapeake.

Trong vai trò Thống Đốc, Ông Tim đã đưa ra kế hoạch năng lượng sạch toàn diện đầu tiên của tiểu bang và đầu tư hơn 1 tỷ Mỹ kim vào việc làm sạch Vịnh Chesapeake và các con sông ở Virginia.

Dù dưới thời chính quyền Biden hay chính quyền Trump, Ông Tim vẫn kiên quyết phản đối những nỗ lực đẩy nhanh Đường ống Mountain Valley vì không thể để cho công ty đường ống lấy đất người dân Virginia nếu không có quy trình duyệt xét kỹ lưỡng và bồi thường thỏa đáng. Ông Tim tin rằng các tập đoàn doanh nghiệp không thể đến thẳng Quốc Hội Hoa Kỳ và né tránh quy trình duyệt xét mà mọi người khác đều phải trải qua.

Ông phản đối những nỗ lực mở rộng bờ biển Virginia cho hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi và đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ không khí trong lành và nước sạch cho Virginia. Là một người đam mê hoạt động ngoài trời, Ông Tim biết rằng những hoạt động ngoài trời tuyệt vời của Virginia là kho báu đáng được bảo tồn cho các thế hệ tương lai, vì vậy ông tập trung vào việc bảo vệ môi trường cho Virginia và tìm kiếm các giải pháp về khí hậu.

Bảo Vệ Nền Dân Chủ và Quyền Bầu Cử

Gìn Giữ An Ninh Cho Hoa Kỳ và Tăng Cường Ngoại Giao

Hỗ Trợ Quân Đội và Cựu Quân Nhân của chúng ta

Đầu Tư vào Vùng Nông Thôn Virginia

Hỗ Trợ Người Cao Niên của chúng ta

Tăng Cường Cơ Hội Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động

Đấu Tranh cho Sự Bình Đẳng và Công Lý

Ưu Tiên An Toàn Công Cộng

Đấu Tranh Cho Các Cộng Đồng Di Dân

Bảo Vệ Biên Giới

Mang lợi ích về cho Virginia

Giữ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Mức Phải Chăng Hơn

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Tạo Việc Làm và Củng Cố Nền Kinh Tế của chúng ta

Tim Kaine logo

Hãy đứng lên vì Virginia! Quyên góp ngay bây giờ để ủng hộ Tim Kaine vào năm 2024.

Nếu quý vị đã lưu thông tin của mình với ActBlue Express, khoản đóng góp của quý vị sẽ được hoàn tất ngay lập tức.